Forskning för en ljusare framtid

Forskning för en ljusare framtid

För att driva utvecklingen framåt måste det finnas ett nära samarbete mellan staten, näringslivet och akademin. Riksdagen har till exempel avsatt 1,3 miljarder kronor per år för forsknings- och innovationsinsatser på energiområdet, medel som Energimyndigheten fått ansvar för. Dessa pengar ska fördelas till olika forskningsinstanser med ambitionen att skapa ett uthålligt energisystem och et uthålligt…