Mika Snell
Coachar med glädje och goda resultat inom försäljning
Mötesfölje®
Föreläser inom entreprenörskap, hur du vänder en nedåtgående spiral och skapar dig kraften att köra på även om vardagen ter sig synnerligen utmanande.

Mobil: 070 - 622 66 32
Email: mika.snell@efkom.se