Vi gillar att utveckla säljare.
Och vi är bra på det.

Inom EFKOM AB har vi ett gemensamt intresse - att bistå andra människor i deras personliga utveckling, mestadels inom försäljning.