Vi älskar att
utveckla
människor

Inom EFKOM AB har vi ett gemensamt intresse - att bistå andra människor i deras personliga utveckling, mestadels inom försäljning.